درباره ما

حامیان مورد اعتماد بیماران، میزبان ریر کانکت هستند. ریر کانکت جایی ست که بیماران نادر می توانند به صورت جهانی با هم در تماس باشند. محیطی امن است که در آن حریم خصوصی قابل احترام است و اطلاعات مطمئن توسط نمایندگان واقعی بیماران به اشتراک گذاشته می شود.


بیمار محور

ریر کانکت یک ابتکار بیمار محور است. ریر کانکت و سازمان های بین المللی بیماران برای ایجاد انجمن ها و فراهم آوردن مدیران مجازی از طریق شبکه شان با هم همکاری می کنند.

مدیران مجازی با تجربه

هر انجمن در ریرکانکت توسط یکی از بیماران آن انجمن مدیریت می شود و به گروه مربوط به بیماران متصل می شود. بعلاوه، تمام مدیران مجازی برای استفاده ازمنشور شبکه آنلاین انجمن ها آموزش داده می شوند و به طور روزانه توسط یک تیم از مدیران انجمن پشتیبانی می شوند.

غیر انتفاعی

تیم ریر کانکت از کارمندانی از سازمان های غیر انتفاعی تشکیل شده است: یورردیز- بیماری های نادر اروپا و کرفور ریر ( مراقبت از بیماران نادر) کانادا. سرمایه ریرکانکت از کمک های مالی و حمایت های شرکت های بزرگ می آید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص حمایت های مالی شرکت ها از طریق یورردیز، لطفا از eurordis.org/international بازدید نمایید.

حفاظت از داده ها

ریرکانکت فعالیت خود را با CNiL آژانس حفاظت از اطلاعات فرانسه مطابق با دستورالعمل اروپا که قوانین حفاظت از داده های آن در قوانین فرانسه هم اعمال شده است درمیان می گذارد.

ارتباط ایمن

تمام ارتباطات بین شما و سرورهای ریرکانکت با استفاده ازلایه های امن SSL رمزگذاری می شوند. این بدان معنی است که حتی در شبکه های عمومی هکرها نمی توانند به اطلاعات حساس گوش دهند یا آن ها را ضبط کنند.