Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar

Here's a selection of information from patients & professionals to better understand Porphyria.

Website: http://www.porfyri.se/

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge M 96
141 86 Stockholm
Vårt telefonnummer är
08-711 56 09
Och vår nya mailadress är
porfyrisjukdomar@gmail.com