Rett Syndrome Poland

Hier ist eine Auswahl von Informationen von Patienten & Fachleuten, um die Rett-Syndrom besser verstehen zu können.

Website: www.rettsyndrome.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta (OSPOzZR) zarejestrowane zostało 25 marca 1997 roku. Zrzeszamy rodziny i opiekunów dziewczynek i kobiet cierpiących na zespół Retta z całego kraju. Wciąż zgłaszają się nowe rodziny. Mamy również informacje o rodzinach, które jeszcze nie podjęły decyzji zgłoszenia się do naszego stowarzyszenia. Współpracujemy ze światem nauki, lekarzami, pedagogami, psychologami, rehabilitantami i innymi specjalistami. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyzpozycji.

zgloszenie@rettsyndrome.pl