Ochrana osobních údajů

RareConnect respektuje a chrání soukromí všech uživatelů používajících webové stránky RareConnect. Dle těchto Zásad ochrany osobních údajů nebudou dostupné informace o vás bez vašeho předchozího souhlasu zpřístupněny žádné třetí straně. Níže uvádíme bližší informace o našich postupech při shromažďování a šíření informací na webových stránkách www.rareconnect.org

Jaké informace shromažďujeme?

RareConnect shromažďuje soukromé informace o vás (například vaši e-mailovou adresu a měsíc a rok narození) pouze v případě, když tyto údaje výslovně a vědomě poskytnete (například při registraci). Doporučujeme při registraci použít jedinečné uživatelské jméno, které není snadno identifikovatelné (nedoporučujeme používat vaše jméno). Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich použitím. Tyto osobní údaje budou použity k vaší identifikaci a informace nebudou sdíleny s jinými subjekty nebo organizacemi, pokud jste o to výslovně nepožádali.

Úložiště

RareConnect využívá službu Google Analytics k anonymnímu sledování toho, jak se uživatelé pohybují na webu a používá informace ke zlepšení uživatelského prostředí.

RareConnect využívá funkci nazvanou "Místní úložiště". Místní úložiště se používá k zachování aktivního statusu jednotlivých diskusí a zaznamenávání příspěvků přihlášených uživatelů: přidávání příspěvků, komentování, označování, úpravě příspěvků, vstupu do komunit apod. Pokud váš počítač nepodporuje místní úložiště, budou místo něj použity soubory cookies. Soubory cookies ukládají v počítači malé množství dat o návštěvě našeho webu.

Sledování pohybu na webu

Pokaždé, když návštěvník přichází na webovou stránku RareConnect, shromažďujeme některé základní technické informace. Používáme software ke sledování pohybu na našich stránkách a generujeme informace jako je místo odkud návštěvník pochází a které stránky na webu jsou zobrazovány a jak dlouho. Tak například víme, že dnes zaznamenaly naše stránky 1000 vyhledání a 800 návštěvníků, ale jejich jména/názvy, adresy ani jiné osobní údaje neznáme.

S kým sdílí RareConnect informace?

Respektujeme vaše soukromí. Žádné osobní, neveřejné informace o vás nebudou nikomu poskytnuty ani zveřejněny bez vašeho svolení, pokud to nebude vyžadováno zákonem.

Jsou mé osobní údaje zabezpečené?

Na těchto webových stránkách byla provedena bezpečnostní opatření, která brání ztrátě, zneužití a změně osobních informací uživatelů. Společnost zabezpečující hosting webu zodpovídá za jeho bezpečnost. Dle smlouvy RareConnect s touto hostingovou společností je zajištěno, že osobní údaje budou chráněny hesly, firewally a jinými bezpečnostními prvky.

A co stránky, na které odkazujete?

Společnost RareConnect neodpovídá za postupy týkající se ochrany osobních údajů ani za obsah webových stránek, které jsou mimo doménu "RareConnect.org".

Kdo se můžu zeptat, když mám další otázky?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, postupů tohoto webu nebo vašeho zacházení s touto stránkou, můžete kontaktovat: info@RareConnect.org